HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

HKQD 2015
-1 photos | 15685 view
anh moi
2 photos | 10464 view

+ Xem tất cả

Bộ văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình Rèn luyện đội viên

Tác giả: Tạ Hữu Tiến - Đã xem: 4997 - Đã tải về: 537

Thực hiện kế hoạch liên ngành số 01/KH-LN ngày 12/1/2006 của Thành đoàn Hải Phòng và Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng về việc triển khai chương trình rèn luyện Đội viên sửa đổi,
Căn cứ hướng dẫn số 18 HD/LN ngày 21.8.2012 của Hội đồng đội và Sở giáo dục & Đào tạo thành phố Hải Phòng về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên TNTP Hồ Chí Minh sửa đổi.

Hồ sơ HKQĐ năm 2017

Tác giả: admin - Đã xem: 197 - Đã tải về: 51