HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

HKQD 2015
-1 photos | 15685 view
anh moi
2 photos | 10464 view

+ Xem tất cả

Bộ văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình Rèn luyện đội viên

Thực hiện kế hoạch liên ngành số 01/KH-LN ngày 12/1/2006 của Thành đoàn Hải Phòng và Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng về việc triển khai chương trình rèn luyện Đội viên sửa đổi,
Căn cứ hướng dẫn số 18 HD/LN ngày 21.8.2012 của Hội đồng đội và Sở giáo dục & Đào tạo thành phố Hải Phòng về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên TNTP Hồ Chí Minh sửa đổi.

Gửi lên: 02/10/2013 11:22 Đã xem 4997 Đã tải về 537

dự thảo báo cáo hoạt động công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2012 - 2013

BÁO CÁO KẾT QUẢ
Hoạt động công tác Đội và Phong trào thiếu nhi năm học 2012 – 2013
Kế hoạch hoạt động Hè 2013

Gửi lên: 18/04/2013 19:06 Đã xem 1640 Đã tải về 49

Chương trình tổ chức " Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời"

Gửi lên: 15/10/2012 10:20 Đã xem 3626 Đã tải về 993

Các văn bản phục vụ đại hội Liên đội năm học 2012 - 2013

đây là bộ tư liệu gồm các văn bản phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội Đội, rất mong được sự đóng góp, chia sẻ cua các đồng nghiệp.

Gửi lên: 04/10/2012 18:44 Đã xem 1215 Đã tải về 234

Bộ tư liệu văn bản phục vụ Đại hội Đội cấp chi đội

Đây là bộ tư liệu giúp các đồng chí gv-tpt, các tập thể chi đội tham khảo trong quá trình triển khai tổ chức Đại hội Đội ( cấp chi đội)

Gửi lên: 17/09/2012 16:21 Đã xem 928 Đã tải về 49

LỊCH SỬ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

Tháng 2 năm 1941, Nguyễn ái Quốc- Hồ Chí Minh bí mật về nước ở vùng Pác Pó (Cao Bằng) để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tháng 5 năm 1941, Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng do lãnh tụ Nguyễn ái Quốc chủ trì. Từ sự phân tích diễn biến của tình hình thế giới và trong nước, Hội nghị khẳng định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt Nam là giải phóng dân tộc. Hội nghị quyết định thành lập Việt Nam Độc lập Đồng Minh Hội, gọi tắt là Việt Minh và tổ chức ra các đoàn thể cứu quốc của Việt Minh. Hội nghị đã quyết định thành lập Hội Nhi đồng cứu vong là đoàn thể cứu quốc của trẻ em từ 10 - 11 tuổi trở lên đến 15 - 16 tuổi và giao cho Đoàn phụ trách công tác thiếu nhi.

Gửi lên: 17/09/2012 13:18 Đã xem 1180 Đã tải về 27

Kế hoạch tuần sinh hoạt tập thể

Gửi lên: 29/08/2012 16:21 Đã xem 968 Đã tải về 46
Tiểu sử Anh hùng thiếu niên Nguyễn Bá Ngọc

Tiểu sử Anh hùng thiếu niên Nguyễn Bá Ngọc

Gửi lên: 05/08/2012 11:14 Đã xem 39252 Đã tải về 2219

Báo cáo tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2011 - 2012

Gửi lên: 12/05/2012 11:12 Đã xem 1800 Đã tải về 159

Kế hoạch tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ, Phát thưởng học sinh đạt giải học sinh giỏi và khai mạc Hè 2012

Bộ văn bản bao gồm: Kế hoạch tổ chức, bảng chương trình tổng quát, diễn biến chương trình...

Gửi lên: 12/05/2012 10:59 Đã xem 2823 Đã tải về 297

Mẫu sổ theo dõi nền nếp liên đội

Gửi lên: 16/04/2012 14:10 Đã xem 2629 Đã tải về 21

Mẫu sổ theo dõi tình hình liên đội của TPT

Đây là mẫu sổ để giúp các đồng chí GVTPT ĐỘi căn cứ để ghi chép và theo dõi tình hình của liên đội

Gửi lên: 16/04/2012 14:03 Đã xem 2118 Đã tải về 13

Hội Trại " Tiếp lửa truyền thống"

Nhằm hướng tới kỉ niệm 35 năm thành lập trường THCS Nguyễn Bá Ngọc ( 1977 - 2012) Liên đội THCS Nguyễn Bá Ngọc đã tổ chức các hoạt động như: Hội vui học tập, Hội trại ' Tiếp lửa truyền thống", dâng hương tưởng nhớ đến người anh hùng ma Liên đội mang tên...

Gửi lên: 16/04/2012 13:58 Đã xem 931 Đã tải về 18

Hội thi nghi thức Đội - THCS Nguyễn Bá Ngọc

Là bộ hồ sơ gồm các tài liệu liên quan giúp cho các bạn GV - TPT thuận lợi hơin trong công tác chuẩn bị

Gửi lên: 18/11/2011 14:17 Đã xem 1045 Đã tải về 188