HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

HKQD 2015
-1 photos | 15723 view
anh moi
2 photos | 10500 view

+ Xem tất cả

Bộ văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình Rèn luyện đội viên
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI THCS  NGUYỄN BÁ NGỌC
                 *******
           SỐ:   05 -  KH/LĐ                                          Hải Phòng, ngày 10  tháng 9 năm 2013
                                             

KẾ HOẠCH

Triển khai Chương trình rèn luyện Đội viên

Năm học 2013- 2014

 
Thực hiện kế hoạch liên ngành số 01/KH-LN ngày 12/1/2006  của Thành đoàn Hải Phòng và Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng về việc triển khai chương trình rèn luyện Đội viên sửa đổi,
Căn cứ hướng dẫn số 18 HD/LN ngày 21.8.2012 của Hội đồng đội và Sở giáo dục & Đào tạo thành phố Hải Phòng về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên TNTP Hồ Chí Minh sửa đổi.
Thực hiện kế hoạch liên ngành số 15/KH-LN ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Quận đoàn – Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Lê Chân về việc triển khai công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013 – 2014
Thực hiện Kế hoạch năm công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013 – 2014, liên đội THCS Nguyễn Bá Ngọc xây dung kế hoạch triển khai  “Chương trình rèn luyện đội viên” năm học 2013 – 2014 Nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích yêu cầu:
- Tuyên truyền giáo dục truyền thống Đảng, Bác Hồ, Đoàn - Hội - Đội  lịch sử quê hương đất nước, gương anh hùng liệt sĩ…
- Giúp các em học sinh chủ động tự tin xây dựng kế hoạch hoạt động và tham gia tích cực có hiệu quả các hoạt động do chi đội, liên đội đề ra.
- Tạo không khí thi đua sôi nổi, gây hứng thú cho học sinh tham gia hoạt động, tạo cảm giác thoải mái sau mỗi tiết học căng thẳng.
- 100% Đội viên khối 6 được trang bị mới sổ theo dõi chương trình rèn luyện đội viên theo mẫu của Hội đồng đội trung ương.
 
II. Nội dung - Hình thức:
1/ Nội dung: Triển khai 10 chuyên hiệu “ Rèn luyện đội viên” theo hướng dẫn của Hội đồng đội trung ương và 05 chuyên hiệu “ Rèn luyện đội viên” theo hướng dẫn của Hội đồng Đội thành phố Hải Phòng.
2/ Hình thức:
a) Cấp chi đội:     
- Xây dựng kế hoạch triển khai và công nhận chuyên hiệu cho đội viên.
          - Tổng hợp báo cáo chương trình rèn luyện đội viên và đề nghị xét cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên.
b) Cấp Liên đội:            
- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo chung, triển khai kế hoạch tới hội nghị họp chủ nhiệm đầu năm và Ban chỉ huy chi đội, liên đội.
          - Xây dựng các biểu mẫu hướng dẫn thực hiện chương trình RLĐV, kèm theo kế hoạch hàng tháng
          - Chỉ đạo, theo dõi đôn đôc các chi đội thực hiện và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên.
IV. Tổ chức thực hiện:
1/ Tiến độ thời gian:
          Tập huấn tại liên đội                         : tháng 9 năm 2013
Xây dựng và triển khai kế hoạch      : tháng 9 năm 2013
Triển khai thực hiện                          : Từ  tháng  9/2013 đến tháng 5/2014
          Công nhận hoàn thành RLĐV          : tuần 2 tháng 5/2014
2/ Thành lập ban chỉ đạo:
          - Đ/c Vũ Thị Xuân                   : Phó hiệu trưởng - Trưởng ban.
          - Đ/c Tạ Hữu Tiến                   : TPT - Phó ban.
          - Đ/c Nguyễn Tuấn Hùng        : Bí thư - ủy viên
          - Đ/c Vũ Thị Sau            : Kế toán - Ủy viên
          - Đ/c Đỗ Thúy Quỳnh    : Phó TPT - Ủy viên
3/ Công tác chỉ đạo :
 1. Ban giám hiệu :
 • Chỉ đạo liên đội xây dựng kế hoạch hoạt động, hướng dẫn chi tiết, triển khai hoạt động trên quy mô toàn liên đội.
 • Có kế hoạch theo dõi, đôn đốc các chi đội thực hiện và kiểm tra, đánh giá.
 • Chỉ đạo lồng ghép chương trình rèn luyện đội viên với chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp và các hoạt động ngoại khoá trong nhà trường.
 1. Phụ trách đội.
 • Tham mưu với cấp uỷ, BGH nhà trường xây dựng kế hoạch, nội dung, hình thức triển khai chương trình rèn luyện đội viên.
 • Chịu trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp BCH liên đội, BCH chi đội các nội dung cần rèn luyện của đội viên ; trực tiếp kiểm tra đôn đốc các khối lớp thực hiện.
 • Hàng tháng tổng hợp kết quả của các chi đội vào sổ theo dõi của liên đội.
 1. Giáo viên chủ nhiệm ( phụ trách chi đội) và đội viên :
 • Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động tại lớp mình có báo cáo kết quả các hoạt động về BGH và phụ trách đội.
 • Triển khai chương trình rèn luyện đội viên  lồng ghép với hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo đúng kế hoạch và có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc đội viên thực hiện, kiểm tra, đánh giá, công nhận xếp loại đội viên.
 • Phối hợp với giáo viên bộ môn : Sử, Địa, Thể dục, Ngoại ngữ, âm nhạc, Mĩ thuật… để soạn thảo câu hỏi, tổ chức các hình thức kiểm tra công nhận RLĐV.
4/ Ban chỉ huy liên đội, chi đội :
          Hướng dẫn, triển khai, thực hiện hiệu quả chương trình rèn luyện đội viên, chi tiết, cụ thể cho từng chuyên hiệu của từng hạng tuổi.
Trực tiếp theo dõi kết quả rèn luyện của đội viên thông qua sổ theo dõi của chi đội.
Trên đây là kế hoạch triển khai chương trình rèn luyện đội viên nằm trong chương trình kế hoạch năm học 2013 – 2014 Liên đội THCS Nguyễn Bá Ngọc . Đề nghị các đồng chí lãnh đạo nhà trường, các đồng chí giáo viên chủ nhiệm các em học sinh căn cứ nội dung kế hoạch thực hiện để đạt kết quả tốt.
XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU
 
 
 
Nơi nhận:
- Hội đồng Đội quận Lê chân;
- Ban giám hiệu nhà trường;
- Thành viên ban chỉ đạo, các chi đội;
- Lưu VP.
TỔNG PHỤ TRÁCH
 
 
 
Tạ Hữu Tiến
 
 
 
 
Thông tin chi tiết
Tên file:
Bộ văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình Rèn luyện đội viên
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Tạ Hữu Tiến (tatien705@gmail.com)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
KHO TƯ LIỆU » Đội TNTP Hồ Chí Minh
Gửi lên:
02/10/2013 11:22
Cập nhật:
02/10/2013 11:25
Người gửi:
admin
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
36.65 KB
Đã xem:
5059
Đã tải về:
544
Đã thảo luận:
0
Tải về
Từ site Trung tâm huấn luyện cán bộ và dạy nghề Thanh niên:
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File