HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

HKQD 2015
-1 photos | 15723 view
anh moi
2 photos | 10500 view

+ Xem tất cả

Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung không lành mạnh, bạo lực
UBND QUẬN LÊ CHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ NGỌC
 
Số:  ... KH/NBN
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
 

         Quận Lê Chân, ngày 28 tháng 8 năm 2012
 
KẾ HOẠCH
Triển khai công tác  phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh năm học 2012 - 2013
 
Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2011 của Bộ giáo dục đào tạo về việc Ban hành Chương trình hành động về phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh, sinh viên giai đoạn 2011-2015;
Căn cứ thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 01/6/2006 của Bộ Văn hóa-Thông tin –Bộ Bưu chính, viễn thông – Bộ Công an về quản lý trò chơi trực tuyến (Online games)
Căn cứ thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các hành vi học sinh không được làm: ... Lưu hành, sử dụng các ấn phẩm độc hại, đồi truỵ; đưa thông tin không lành mạnh lên mạng; chơi các trò chơi mang tính kích động bạo lực, tình dục; tham gia các tệ nạn xã hội.
Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo quận Lê Chân; thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013. Trường THCS xây dựng kế hoạch triển khai chương trình hành động về phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh năm học 2012 – 2013 nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng sống cho học sinh để phòng, tránh tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh;
- Góp phần đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, rèn luyện kỹ năng sống, từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội trong học sinh;
- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và học sinh về tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh, phấn đấu:
·     100% cán bộ - giáo viên và học sinh nhận thức được tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh;
·     100% học sinh, giáo viên ký cam kết với nhà trường và các tổ chức đoàn thể không tham gia trò chơi này;
·     Ngăn chặn kịp thời những tác động xấu của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh. Khắc phục tình trạng học sinh sa sút đạo đức, thiếu tự tin, thiếu chuyên cần học tập.
II. NHIỆM VỤ.
- Lồng ghép phổ biến, tuyên truyền về tác hại trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh trong “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học 2012 - 2013”;
- Tổ chức cho học sinh ký cam kết với nhà trường không chơi trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh vào đầu năm;
- Có biện pháp quản lý, khống chế các trang web có nội dung xấu và trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh của mạng internet trong nhà trường;
- Ban giám hiệu nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục thường xuyên cho học sinh về tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh;
- Kịp thời xử lý các trường hợp học sinh vi phạm các nội dung đã ký cam kết với nhà trường về không chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh;
- Phối hợp với cơ quan công an phường An Dương, Lam Sơn xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện, kiểm tra xử lý các vi phạm và ngăn chặn tác động xấu của trò chơi trực tuyến đối với học sinh trên địa bàn 2 phường xung quanh nhà trường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Tiến độ thời gian:
- Xây dựng kế hoạch: tháng 8/2012
- Triển khai kế hoạch đại trà và thực hiện: tháng 9/2012
- Sơ kết, báo cáo: gắn với sơ kết học kì và tổng kết năm học
2. Thành lập ban chỉ đạo:
- Đ/c Ngô Thị Thúy:                   Hiệu trưởng – Trưởng ban
- Đ/c Hà Huy Hiệp            Phó hiệu trưởng – Phó ban thường trực
- Đ/c Vũ Thị Xuân             Phó hiệu trưởng – Phó ban
- Đ/c Tạ Hữu Tiến             Tổng phụ trách - Ủy viên thường trực
- Các ủy viên: Địa diện Công đoàn, Bí thư chi đoàn GV, tổ tài vụ, 31 GVCN
3. Nhiệm vụ cụ thể:
- Nhà trường phổ biến cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên về phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh trong buổi giáo ban trung tâm, họp chủ nhiệm, họp hội đồng giáo viên, sinh hoạt chào cờ đầu tháng;
- Nhà trường chủ động phối hợp với công an phường An Dương, Lam Sơn thường xuyên kiểm tra các điểm dịch vụ internet xung quanh trường;
- Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn giáo dục công dân, HDNGLL làm đầu mối tổ chức phổ biến, giáo dục cho học sinh, sinh viên về tác hại của trò chơi trực tuyến trong tuần sinh hoạt tập thể, chào cờ đầu tuần;
- Ban giám hiệu nhà trường, Hội đồng khen thưởng, kỉ luật, Phòng Đoàn Đội phối hợp kịp thời xử lý, giáo dục học sinh vi phạm về trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh;
- Ban công nghệ thông tin, Phòng tin học có biện pháp quản lý, khống chế các trang web có nội dung xấu và trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh của mạng internet trong nhà trường;
- Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có nhiệm vụ phối hợp với các tổ chuyên môn tổ chức các câu lạc bộ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngoài giờ lên lớp nhằm thu hút học sinh tham gia, tạo ra sân chơi giải trí lành mạnh cho học sinh;
- Liên đội tổ chức phát thanh vào các giờ ra chơi về tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh;
- Đưa nội dung phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh vào nội dung đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh kết thúc học kỳ và cả năm học.
Vào cuối học kỳ, cuối năm học các đơn vị liên quan có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Ban giám hiệu nhà trường để tổng hợp và báo cáo cho bộ giáo dục và đào tạo.
 
                                                                                HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                               
- Phòng GD&ĐT Quận( để BC)
- Ban giám hiệu, các đơn vị có liên quan( để thực hiện)                  
- Lưu: VP.
 
Thông tin chi tiết
Tên file:
Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung không lành mạnh, bạo lực
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Tạ Hữu Tiến (tatien705@gmail.com)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
KHO TƯ LIỆU » Đội TNTP Hồ Chí Minh
Gửi lên:
29/08/2012 16:24
Cập nhật:
29/08/2012 16:24
Người gửi:
admin
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
62.00 KB
Đã xem:
2779
Đã tải về:
97
Đã thảo luận:
0
Tải về
Từ site Trung tâm huấn luyện cán bộ và dạy nghề Thanh niên:
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File