HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

HKQD 2015
-1 photos | 15676 view
anh moi
2 photos | 10456 view

+ Xem tất cả

Báo cáo tháng 9/2011

Để giúp các bạntổng phụ trách hoàn thành các báo cáo tháng về Hội đồng đội cấp trên, Tôi gửi cho các bạn mẫu báo cáo hoạt động công tác đội tháng 9 mà liên đội tôi đã thực hiện, các bạn cùng chia sẻ nhe!

Gửi lên: 21/10/2011 18:05 Đã xem 885 Đã tải về 14

hoi thi nghi thuc doi

Để giúp các bạn tổng phụ trách lập kế hoạch và tổ chức tốt hội thi nghi thức cấp Liên đội. Tôi mạnh dan gửi các đồng chí bản chương trình, kế hoạch hội thi nghi thức đội năm học 2011 - 2012 để các bạn tham khảo và góp ý nhé!

Gửi lên: 21/10/2011 17:59 Đã xem 1020 Đã tải về 57

dua hat dan ca vao truong pho thong

noi dung dua hat dan ca vao trong nha truong

Gửi lên: 20/09/2011 13:29 Đã xem 884 Đã tải về 54

ke hoach nam hoc 2011-2012

day la ban ke hoach va quy trinh nam hoc danh cho cac ban dong nghipe la gv_tpt tham khao

Gửi lên: 20/09/2011 13:24 Đã xem 962 Đã tải về 59

phuong phap xay dung ke hoach va to chuc thuc hien

ky nang lap ke hoach va to chuc thuc hien cac hoat dong tap the

Gửi lên: 20/09/2011 13:22 Đã xem 1228 Đã tải về 65

nghi thuc doi sua doi 2008

nghi thuc doi va huong dan nghi thuc doi sua doi 2008

Gửi lên: 20/09/2011 12:50 Đã xem 1098 Đã tải về 60

dai hoi lien doi

chuong trinh dai hoi lien doi va cac van ban phu tro

Gửi lên: 20/09/2011 12:01 Đã xem 1201 Đã tải về 128

lich su Doan-Doi

Ngày 6 tháng 3 năm 1926:Trong “Báo cáo gửi Quốc tế cộng sản, đồng chí Nguyễn Ái Quốc (tức Bác Hồ kính yêu sau này) đã thông báo ở mục 3 là Bác đã: “Tổ chức một tổ thiếu nhi (7) lựa chọn trong con em nông dân và công nhân…”Trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931: Đã xuất hiện Đội Đồng tử quân tham gia đấu tranh lập chính quyền Xô Viết ở Nghệ Tĩnh.Ngày 15-5-1941:Tại Nà Mạ (Xuân Hòa – Hà Quảng – Cao Bằng) Tổ chức thiếu niên đầu tiên của đội được thành lập gồm 5 đội viên, do Kim Đồng là tổ trưởng.

Gửi lên: 11/08/2011 08:58 Đã xem 1528 Đã tải về 4

Dai hoi chau ngoan Bac Ho

Cô giáo Nguyễn Thị Yên - Hiệu trưởng
tặng thưởng cho các đội viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập

Gửi lên: 01/08/2011 18:48 Đã xem 1598 Đã tải về 25

noi quy nam hoc

dieu 1
dieu 2

Gửi lên: 01/08/2011 18:37 Đã xem 885 Đã tải về 4

bao cao tong ket nam hoc 2010 - 2011

Báo cáo tổng kết hoạt đọng công tác Đội và Phong trào thiếu nhi.
I/ Tổng hợp số liệu
II/ Đặc điểm tình hình
III/ Kết quả các phong trào
IV/ Đánh giá Chung
V/ Phương hướng

Gửi lên: 11/07/2011 20:36 Đã xem 1041 Đã tải về 27