HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CMNM
-1 photos | 86 view

+ Xem tất cả

Ấn tượng HKQĐ năm 2012 - Trung tâm Huấn luyện cán bộ và Dạy nghề thanh niên Hải Phòng

Thể loại: clip | Lượt xem: 142

Loading the player...
Link video:
Chèn blog:
Forum:
Bình luận
Bạn cần Đăng nhập / Đăng ký để thực hiện chức năng này