HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

HKQD 2015
-1 photos | 15640 view
anh moi
2 photos | 10427 view

+ Xem tất cả

Ấn tượng HKQĐ năm 2012 - Trung tâm Huấn luyện cán bộ và Dạy nghề thanh niên Hải Phòng

Thể loại: clip | Lượt xem: 138

Loading the player...
Link video:
Chèn blog:
Forum:
Bình luận
Bạn cần Đăng nhập / Đăng ký để thực hiện chức năng này