HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

HKQD 2015
-1 photos | 15676 view
anh moi
2 photos | 10456 view

+ Xem tất cả

Tổng kết trại kỹ năng năm 2013 - Hải Phòng - Trung tâm Huấn luyện cán bộ và Dạy nghề thanh niên Hải Phòng

Thể loại: clip | Lượt xem: 202

Loading the player...
Link video:
Chèn blog:
Forum:
Bình luận
Bạn cần Đăng nhập / Đăng ký để thực hiện chức năng này