HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

trai tu lap 2020
2 photos | 332 view

+ Xem tất cả

HỒ SƠ THAM GIA HỌC KỲ TRONG QUÂN ĐỘI 2012

HỒ SƠ THAM GIA HỌC KỲ TRONG QUÂN ĐỘI 2012

Năm 2012, Trung tâm Huấn luyện cán bộ và Dạy nghề thanh niên Hải phòng tiếp tục triển khai các lớp Học kỳ trong quân đội.