HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

trai tu lap 2020
2 photos | 423 view

+ Xem tất cả

Định hướng chủ đề sinh hoạt chi đoàn và công tác giáo dục đoàn viên thanh niên của chi đoàn năm 2015

Thứ ba - 17/03/2015 17:23
Căn cứ Công văn số 4357-CV/TWĐTN-BTG, ngày 02/3/2015 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc xây dựng chủ điểm sinh hoạt chi đoàn năm 2015; nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng sinh hoạt chi đoàn và công tác giáo dục thanh niên, Ban Thường vụ Thành đoàn định hướng chủ đề sinh hoạt chi đoàn và công tác giáo dục đoàn viên thanh niên của chi đoàn năm 2015, cụ thể như sau:
Định hướng chủ đề sinh hoạt chi đoàn và công tác giáo dục đoàn viên thanh niên của chi đoàn năm 2015

Định hướng chủ đề sinh hoạt chi đoàn và công tác giáo dục đoàn viên thanh niên của chi đoàn năm 2015

1. Chủ đề sinh hoạt chi đoàn trong năm 2015

Thời gian

Chủ đề sinh hoạt        chi đoàn

Nội dung, hình thức triển khai

Tháng 01

Xuân biên giới - Tết hải đảo

1. Tầm quan trọng của chủ quyền, lãnh thổ; trách nhiệm của bộ đội và nhân dân bảo vệ biên giới, biển, đảo.

2. Tuyên truyền về nhiệm vụ thiêng liêng nhưng gian nan, vất vả và cuộc sống khó khăn của cán bộ, chiến sỹ, nhân dân nơi biên giới, hải đảo.

3. Nêu cao tinh thần trách nhiệm chia sẻ của đoàn viên, thanh niên trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, bà con nhân dân nơi biên giới, hải đảo.

Tháng 02

Mừng Đảng- Mừng Xuân; Một lòng son sắt với Đảng

1. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 85 năm qua.

2. Nêu bật những mục tiêu của Đảng; những thành tựu kinh tế xã hội trong năm 2014 của địa phương, đơn vị.

3. Phát huy trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại địa phương, đơn vị.

4. Giới thiệu các tấm gương đảng viên trẻ tiêu biểu; giới thiệu các tấm gương đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp.

5. Triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên.

Tháng 3

Tháng Thanh niên  - Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

 1. Bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị (nên có hướng dẫn cụ thể cho từng khu vực).

3. Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

4. Tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong Tháng Thanh niên; đặc biệt là các hoạt động xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị.

5. Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng;        các nội dung tuyên truyền, góp ý về Đại hội Đảng các cấp.

Tháng 4

Đất nước trọn niềm vui

1. Ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Hồ Chí Minh; ý nghĩa của việc thống nhất đất nước.

2. Nêu gương các anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh đã xả thân vì dân tộc.

3. Trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục, nâng cao lòng tự hào của tuổi trẻ về truyền thống, cội nguồn dân tộc.

4. Thảo luận các nội dung, góp ý văn kiện Đại hội Đảng.

Tháng 5

Nhớ Bác lòng ta trong sáng hơn

1. Tuyên truyền về đặc điểm, vị trí, vai trò của giai cấp công nhân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

2. Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về các tiêu chí “5 xây”, “5 chống” và các tiêu chí rèn luyện khác.

3. Đánh giá sự rèn luyện của đoàn viên.

4. Kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa phượng đỏ- Hải Phòng 2015

5. Thảo luận các nội dung, góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

6. Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở.

Tháng 6

Vì đàn em thân yêu

1. Trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh; chăm sóc thiếu niên, nhi đồng.

2. Mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chiến dịch hè tình nguyện.

3. Thảo luận các nội dung, góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

Tháng 7

Uống nước nhớ nguồn

1. Tuyên truyền về đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc; tinh thần uống nước nhớ nguồn thông qua các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

2. Tuyên truyền các tấm gương anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng.

3. Thảo luận các nội dung, góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

4. Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và tương đương.

Tháng 8, 9

Tôi yêu Tổ quốc tôi

1. Nội dung phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; vận động đoàn viên, thanh niên hưởng ứng     tham gia cuộc thi sáng tác với chủ đề “Tôi yêu  Tổ quốc tôi”.

2. Lòng yêu nước, tự hào dân tộc của thanh niên; tình yêu quê hương, đất nước, tự hào dân tộc nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân.

3. Lý tưởng của thanh niên; các giá trị của hình mẫu thanh niên thời kỳ mới.

4. Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV.

Tháng 10

Đại đoàn kết

1. Ý nghĩa của đại đoàn kết dân tộc; truyền thống đoàn kết của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử.

2. Các giải pháp tăng cường đoàn kết thanh niên; các đề xuất góp ý mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên thông qua các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam 15/10.

3. Các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV.

Tháng 11

Nhớ ơn thầy cô

1. Truyền thống tôn sư trọng đạo và các hoạt động tri ân thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

2. Nội dung rèn luyện đạo đức, lối sống của đoàn viên.

Tháng 12

Tự hào và vững bước dưới cờ Đảng

1. Ý nghĩa của công tác an sinh xã hội; các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội.

2. Đánh giá chương trình rèn luyện đoàn viên.

3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

2. Tổ chức thực hiện

- Ban Thường vụ Thành đoàn giao Ban Tuyên giáo Thành đoàn là đơn vị thường trực theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện việc triển khai sinh hoạt chi đoàn và công tác giáo dục đoàn viên thanh niên; phát hành Đề cương gợi ý sinh hoạt chi đoàn và công tác giáo dục thanh niên trên Tờ tin Tuổi trẻ Hải Phòng và website Đoàn thanh niên thành phố vào ngày 20 hàng tháng.

- Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Quận, Huyện đoàn và Đoàn trực thuộc tập trung chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở Đoàn, chi đoàn duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ với các nội dung định hướng nêu trên; cung cấp tài liệu đến chi đoàn trước 30 hàng tháng, trong đó bổ sung các nội dung sinh hoạt chi đoàn, cung cấp thêm thông tin theo tình hình của địa phương, đơn vị; theo dõi và đánh giá kết quả triển khai thực hiện tại các đơn vị, tổng hợp báo cáo gửi về Ban Thường vụ Thành đoàn qua Ban Tuyên giáo Thành đoàn qua email: bantuyengiaothanhdoanhp@gmail.com, điện thoại: 0313.745924.

Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Quận, Huyện đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai.

Nguồn tin: Ban Tuyên Giáo Thành Đoàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn