HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

anh moi
-1 photos | 10770 view

+ Xem tất cả

Giao ban khói CNVC

Giao ban khối công nhân viên chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2011

Ngày 8 tháng 7 tại Công ty Xi măng Hải Phòng, BTV Thành Đoàn tổ chức giao ban khối công nhân viên chức sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2011.

  Trang trước  1 2 3 ... 13 14 15